Allmänt

Följande köpvillkor gäller från 2021-03-08

Köpvillkoren utgör tillsammans med din beställning, som bekräftats genom en orderbekräftelse, avtalsunderlaget för köpet.

För att kunna handla på www.phonecare.se måste du ha fyllt 18 år.

Dessa villkor gäller när du som konsument gör köp på www.phonecare.se. Om du handlar genom ett företag gäller istället eventuella andra överenskomna köpvillkor eller den svenska köplagen (1990:931).

Där det i dessa köpvillkor ställs krav på skriftlig dokumentation uppfylls detta genom e-post, sms, brev eller liknande.

 

1. Parter

”Säljaren” är: Kungsgatan smart teknologi AB

Kontaktuppgifter till Kungsgatan smart teknologi AB framgår nedan,

Information om Kungsgatan smart teknologi AB:

Org.nr. 559001-3727
Adress till huvudkontoret: Strömsätravägen 15, 127 35 Skärholmen, Stockholms län 
Telefon till kundtjänst: 08-7444144

”Säljare” benämns nedan som ”vi”, ”oss” eller ”säljaren”. Köparen är: den person som är angiven som köpare i beställningen, och benämns nedan som ”du”, ”dig”, ”din” eller ”ditt”.

2. Din beställning

När vi mottar din beställning bekräftar vi beställningen och skickar automatiskt en orderbekräftelse till dig på den e-postadress du har angett. Läs noggrant igenom orderbekräftelsen när du får den, och kontrollera att orderbekräftelsen överensstämmer med beställningen.

Avvikelser mellan din beställning och orderbekräftelsen betraktas som ett nytt erbjudande från oss, som du kan godta eller tacka nej till. Om du har beställt mer än en produkt kan det förekomma att du får produkterna i separata försändelser.

Vi förbehåller oss rätten att annullera din beställning eller en del av den om produkten är slutsåld. Om en produkt är slutsåld får du ett meddelande om det, eventuellt tillsammans med information om vad vi kan erbjuda istället. Du får möjligheten att godta vårt nya erbjudande med de ändringar vi anger jämfört med din beställning, eller helt annullera beställningen. Vidare förbehåller vi oss rätten att annullera beställningar avsedda för vidareförsäljning.

Om ett skriv- eller tryckfel av betydande omfattning har förekommit från säljarens sida, i annonser och dylikt och/eller i webbutiken, som är större än 15 % av det normala försäljningspriset, kan säljaren ensidigt ändra, ta bort eller avvisa beställningen. Det gäller även om kunden har fått en orderbekräftelse eller liknande.

Vi har möjlighet att göra ändringar på ordern fram till dess att den skickas från vårt lager.

Du kan läsa mer om din beställning på www.phonecare.se. Om du vill ringa oss kan du kontakta kundtjänst på 08-7444144.

 

3. Betalning

När du handlar på www.phonecare.se är det Klarna bank AB eller Svea Ekonomi AB som hanterar betalningen. Vid frågor om betalning kan du kontakta Klarnas eller Sveas kundtjänst på 08-120 120 10 och 08-735 90 00

Alla priser är inklusive moms. Orderöversikten inkluderar alla kostnader förknippade med varan, som exempelvis porto, frakt, emballage etc.

Vid betalning kan du välja bland de betalningsmetoder vi erbjuder i köpprocessen. För att minimera risken för obehörig åtkomst krypteras dina kortuppgifter. När vi har mottagit din beställning gör vi en reservation på ditt betalningsmedel för att säkerställa att det finns tillräckliga medel för att täcka köpbeloppet och slutföra transaktionen. Om ingen reservation kan göras förbehåller vi oss rätten att annullera beställningen.

Om du använder betalkort, PayPal, Swish, Apple-Pay eller direktbetalning via bank som betalningsmetod debiteras du när vi bekräftar din beställning och leverans har påbörjats hos oss. Det gäller också vid förhandsbeställning av produkter som blir tillgängliga framåt i tiden eller som har ett obekräftat leveransdatum.

Klarna Faktura som betalningssätt är endast tillgängligt för privatpersoner och kan inte väljas av företag oavsett företagsform.

Om du väljer faktura skickas den med e-post från Klarna eller inom 24 timmar efter att ordern har skickats, och med det förfallodatum som angetts under köpprocessen. Inga extra avgifter tillkommer vid köp mot faktura. Observera att du alltid måste ange ett fullständigt personnummer vid köp med Klarna Faktura. Klarna gör en kreditvärdering för att utvärdera om du får handla för det valda beloppet. I den kreditvärderingen tittar Klarna huvudsakligen på tre saker: tidigare betalningshistorik hos dem, hur mycket du vill handla för och extern information som Klarna hämtar från ett kreditupplysningsföretag (du får ett meddelande om att information har inhämtats från kreditupplysningsföretaget). Det är alltså en kombination av flera olika faktorer som avgör om köpet går igenom. Om köpet inte går igenom med faktura kan du genomföra beställningen med en annan av de betalningsmetoder som vi erbjuder. Om du har frågor om kreditvärderingen ber vi dig kontakta Klarna på 08 - 120 120 10 må–fre. kl. 8.00–22.00 och lör-sön. kl. 10.00–17.00. För mer information om Klarnas personuppgiftshantering hänvisar vi dig till Klarnas dataskyddspolicy.

Om du får erbjudanden om finansiering som betalningsmetod undertecknas avtalet med villkoren elektroniskt av dig under betalningsprocessen. Det är ett avtal mellan dig och vår finansieringspartner. Kontoinnehavaren är införstådd med att kontot belastas med räntor på det aktuella utestående beloppet, och att det tillkommer kostnader utöver det som visas i webbutikens orderöversikt. Vid utebliven betalning tas dröjsmålsränta ut enligt gällande svensk lag om räntor vid försenad betalning (Räntelagen 1975:635). Avgifter kan även komma att tas ut enligt svenska lagar för inkasso (Inkassolagen 1974:182) samt (Lag om ersättning för inkassokostnader m.m. 1981:739). 

4. Öppet köp

Kungsgatan smart teknologi AB lämnar 14 dagars öppet köp för privat personer, Produkten måste vara i obruten förpackning.

Skicka varor i retur

Varan kan returneras till:

Kungsgatan smart teknologi AB
Strömsätravägen 15 
127 39 Sätra

Produkten ska skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget, tillsammans med ångerrättsblanketten. Köparen står för portot. Ordern krediteras och du får tillbaka det belopp du eventuellt har betalt.

Vid utestående faktura hos fakturaleverantör måste den betalas innan sista betalningsdatum även om varan är returnerad.

5. Leverans och försening

Leveransen av produkterna sker på det sätt som står angivet på orderbekräftelsen. Vi bär risken för produkterna tills de övertas av dig, det vill säga när du har fått produkterna i din besittning.

Vid leverans med bud bör du tänka på att du själv har ansvar för att ta in produkterna i bostaden och att du måste vara på plats för att ta emot varorna. Vi kan kräva legitimation innan vi överlämnar varorna.

Om leveransen av produkterna blir försenad ger vi dig information så fort vi har kunskap om det liksom information om, och eventuellt när, leverans kan ske, eller om produkten (produkterna) är slutsåld(a).

När vi skickar ett paket till dig så får du en bekräftelse om att paketet är bokat. Har du inte mottagit paketet har du 72 timmar (från att bokningsbekräftelsen är skickad) på dig att göra en anmälan till oss. Efter detta måste du som kund själv kontakta budfirman för att göra en reklammation. Notera att alla anmälningar som ni skickar till oss ska ske på mail via warehouse@g-sp.se, inga anmälningar tas emot via telefon.

Om du mottagit ditt paket och det är skadat alternativt en produkt i paketet har blivit skadad, ska du som kund göra en reklammation hos budfirman som har fraktat din försändelse.

Om du har beställt mer än en produkt kan det hända att du får produkterna i separata försändelser.

Obs: Om du inte hämtar ut ditt paket från ombudet och det returneras till oss så förbehåller vi oss rätten att ta ut en avgift på 249kr för att täcka extra kostnader och hantering.

6. Reklamation

Efter att du har tagit emot produkterna rekommenderar vi att du så snart som möjligt undersöker om leveransen motsvarar orderbekräftelsen, om produkterna har blivit skadade under transporten eller om produkterna annars har fel eller brister.

Om produkterna har fel eller brister kan du beroende på omständigheterna kräva att felet åtgärdas, kräva ny leverans, prisavdrag, ersättning eller att köpet hävs. Köparen kan kräva omleverans eller att få varan reparerad om detta kan ske utan oskälig kostnad för säljaren. Anmälan om fel och brister hos produkterna ska göras till oss Skriftligen. Det måste ske inom rimlig tid efter att du har upptäckt eller borde ha upptäckt felet eller bristen. Du har dock alltid minst två månaders reklamationstid. Rätten att reklamera gäller i tre år efter att du tog emot produkten, om inte annat följer av en garanti eller liknande utfästelse. Reklamationen måste riktas mot säljaren, det vill säga Kungsgatan smart teknologi AB. Vid köp genom företag har köparen 2 års reklamationsrätt enligt köplagen. 

7. Ångerrätt

Den svenska lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ger dig rätt att ångra ditt köp. Ångerrätten gäller för varor och enskilda tjänster. Ångerrätten förutsätter att du senast inom 14 dagar efter att du har tagit emot leveransen meddelar säljaren att du vill använda ångerrätten, i första hand genom att använda den ångerblankett du har fått eller annars skriftligen via brev, e-post eller sms med ordernumret som referens.

Detta gäller endast för privatpersoner.

För att kunna använda ångerrätten måste produkten returneras till oss i det närmaste samma mängd och skick som när du mottog den. Säljaren har rätt till ersättning för bl.a. värdeminskning som beror på att köparen har hanterat varan i större omfattning än nödvändigt. Alla produkter ska returneras till säljaren inom rimlig tid, senast inom 14 dagar från ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Eventuell fraktkostnad för returen betalar du själv.

Säljaren är skyldig att betala tillbaka hela köpeskillingen, inklusive porto för försändelsen, expeditionsavgift, tullavgifter, postförskott etc. Återbetalning ska ske senast 20 arbetsdagar från den dag då säljaren tog emot köparens meddelande förutsatt att Kungsgatan smart teknologi AB inom denna tid fått varan i retur, eller ett kvitto på att varan sänts tillbaka.

Produkten skickas tillbaka till oss (med spårningsnummer), om möjligt i originalemballaget, tillsammans med ångerrättsblankett.

Varan returneras till:

Kungsgatan smart teknologi AB
Strömsätravägen 15
127 39 Sätra 

Köparen kan inte ångra köp av varor som snabbt minskar i värde, varor som inte kan returneras eller ljud- eller bildinspelningar (bland annat CD- och DVD-skivor) eller datorprogram på vilka förseglingen är bruten.

Vid köp av digitala, nedladdningsbara produkter som spel och programvara betraktas produkten som levererad när du klickar på ”Se detaljer” på Mina sidor. Det är samma sak som att bryta förseglingen på en fysisk produkt och gör att ångerrätten inte längre gäller. Ångerrätten gäller inte heller för varor som är reserverade.

8. Personuppgifter

Vid köp från oss kommer vi att behandla dina personuppgifter. För fullständig information om Kungsgatan smart teknologi AB behandling av personuppgifter, vänligen se vår Integritetsskyddspolicy 

9. Tvister

Parterna ska försöka lösa eventuella tvister i godo. Som konsument kan du dock alltid hänvisa en eventuell tvist till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Du kan kontakta ARN antingen via deras hemsida www.arn.se

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Parter i ärendet är säljaren, det vill säga Kungsgatan smart teknologi AB. Alla tvister ska lösas enligt svensk rätt. Om ärendet dras inför domstol ska det avgöras i din (köparens) domsaga, det vill säga normalt i närheten av din boendeort.